Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm tại Hà Nội hôm 27/06/2016.

"Tung hỏa mù” trước khi tuyên bố nguyên nhân cá chết?

Hai ngày trước khi công bố nguyên nhân cá chết hằng loạt tại 4 tỉnh miền trung, Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm và báo Hà Tĩnh đăng bài nhắc đến ‘thế lực thù địch’ lợi dụng thảm họa môi trường cá chết để phá hoại. Nhận định của những người quan tâm về điều đó ra sao?

Top video

Các dữ liệu kinh tế, xã hội đáng chú ý tại Việt Nam. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Tạp Chí

Tranh chấp Biển Đông

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Blog

Xem toàn trang