Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Bí thư thành ủy TPHCM, ông Đinh La Thăng, ảnh minh họa chụp trước đây tại Hà Nội.

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng bị đề nghị kỷ luật

Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng, thành phố Hồ Chí Minh.

Bản tin RFA Việt ngữ 14.04.2017 https://www.youtube.com/embed/5tLJiJA4gxo https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w&autoplay=1


-
Mẹ Nấm được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh
Ngư dân và Biển đảo

Tin Việt Nam

Thời Sự

Blog

Thời Sự

Tạp Chí

Bloggers

Nông dân Đồng Tâm đương đầu với cưỡng chế đất
Nông dân Đồng Tâm đương đầu với cưỡng chế đất

TIN, BÀI ĐÁNG CHÚ Ý

PhoneIconSmall.jpg
Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại
Gọi số (712)-832-7163
T-Mobile: 360-398-4204

Tranh chấp Biển Đông

Tư Liệu

42 năm biến cố 30/4/1975

Blog

Xem toàn trang