Follow us
Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
TS. Phạm Chí Dũng

Trưng cầu ý dân: sợ dân khác ý

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam bắt đầu hé mở cánh cửa cho vấn đề Trưng cầu ý dân, trong số các quyền cơ bản được Hiến pháp quy định như quyền tự do báo chí, biểu tình, lập hội và tiếp cận thông tin.

Top video

Một máy bay tuần thám tiên tiến nhất của hải quân Hoa Kỳ vào trung tuần tháng hai vừa thực hiện một chuyến bay qua vùng tranh chấp giữa các nước trong khu vực tại Biển Đông.

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang