Các nhà lãnh đạo đảng cộng sản VN ( từ phải ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng)

Thư ngỏ gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên

Bức thư ngỏ gửi cho Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, do 61 đảng viên được nhiều người biết đến ký tên vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Những điểm đáng chú ý của bức thư ngỏ là gì?

top video

Người dân Hồng Kông bất mãn với chính sách của Trung Quốc. Sự bất mãn của dân chúng ở Hồng Kông đã lên đến đỉnh điểm do Trung Quốc ngày càng can thiệp nhiều hơn trong những năm qua.

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog