Tin Việt Nam

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (T) nói chuyện với ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội hôm 20 tháng 5 năm 2014.

TBT Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định sự lãnh đạo của Đảng với quân đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.