Tin Việt Nam

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ diễn ra hôm nay, 27-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh phải thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân

Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu ngân hàng

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay yêu cầu kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống và lợi ích của người dân.