Tin Việt Nam

Ông Hà Văn Thắm mất chức Chủ tịch Ocean Bank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiều nay ra thông báo đình chỉ quyền và nghĩa vụ Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại dương đối với ông Hà Văn Thắm.