Follow us

Tin Việt Nam

Tháng 5, 2013 nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt, nay tháng 5, 2015 ông vừa mãm hạn tù trở về Vẫn là Trương Duy Nhất ngày xưa... (ông vẫn mặc chiếc áo cũ năm xưa ? chỉ khác cái quần có chữ phạm nhân)

Blogger Trương Duy Nhất mãn hạn 2 năm tù

Blogger Trương Duy Nhất mới được trả tự do sau 2 năm bị giam cầm, cùng với gia đình đón ông Trương Duy Nhất ở trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là nhà báo Huy Đức.

Xem toàn trang