Follow us

Tin Việt Nam

Doanh nghiệp Việt Nam.

Gần 22.300 doanh nghiệp đóng cửa trong bốn tháng đầu năm

Có gần 22.300 doanh nghiệp Việt Nam trong bốn tháng qua do khó khăn trong kinh doanh phải đóng cửa, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem toàn trang