Những móng nhà trên rừng Sơn Trà.

Hơn 40% diện tích rừng Sơn Trà bị chuyển đổi mục đích sử dụng

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội Thảo Giải Pháp Bảo Tồn Và Phát Triển Bền Vững Bán Đảo Sơn Trà ngày 28 tháng Tư tổ chức tại Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang