Một phiên họp của Quốc hội khóa 13 trước đây, ảnh minh họa.

Quốc hội bỏ phiếu hoãn thời gian hiệu lực Bộ luật hình sự 2015

Quốc hội Việt Nam hôm nay bỏ phiếu đề nghị hoãn thời gian hiệu lực của Bộ luật hình sự 2015 và 3 đạo luật khác, do có gần 90 lỗi kỹ thuật được phát hiện.

Xem toàn trang