Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google) hôm 26/5.

VN tiếp quan chức Google và yêu cầu gỡ bỏ video xấu

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Eric Schmidt, chủ tịch điều hành tập đoàn Alpabet tức công ty mẹ của Google vào ngày 26 tháng 5 tại văn phòng chính phủ ở Hà Nội.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang