Follow us

Tin Việt Nam

Xuất khẩu gạo năm nay dự kiến thua năm trước

Dự kiến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1 và quý 2 năm nay chỉ đạt 1,4 triệu tấn là quá khiếm tốn so với các cùng kỳ năm trước.

Xem toàn trang