Tin Việt Nam

Kiểm kê tài sản 1 triệu công chức: 1 người bị phạt

Trong tổng số gần một triệu công chức Việt Nam bị nhà nước buộc kê khai tài sản, chỉ có một trường hợp bị cảnh cáo vì kê khai không trung thực.