Tin Việt Nam

Cảng Quy Nhơn

Công nhân bốc xếp cảng Qui Nhơn đình công đòi tăng lương

Hàng trăm công nhân bốc xếp ở cảng Qui Nhơn đình công đòi tăng lương làm cho hoạt động của hải cảng này ở miền Trung bị tê liệt.

Xem toàn trang