người dân Dương Nội biểu tình

Dân Dương nội biểu tình, Trịnh Bá Phương bị bắt

Hôm nay vào lúc 10 giờ sáng dân oan Dương Nội lại kéo đến phủ Thủ tướng để biểu tình đòi giải quyết tham nhũng đất đai không được nhà cầm quyền giải quyết từ nhiều năm qua.

Xem toàn trang