Đoàn tàu bảo vệ bờ biển của Nhật Bản trong một lần tập trận ở Tokyo Bay.

Nhật cam kết cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên

Trong chuyến công du Việt Nam lần này, Nhật mang một tin vui tới cho Hà Nội, đó là cam kết tài trợ 6 tàu tuần duyên mới cho Việt Nam.

Xem toàn trang