Ảnh minh họa chụp tại Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội hôm 18/3/2015.

Đảng CSVN lập 7 đoàn kiểm tra các vụ án tham nhũng & kinh tế

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra các vụ án lớn liên quan tới tham nhũng và kinh tế. Quyết định do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, được công bố sáng hôm nay 26/5 tại Hà Nội. Ông Trọng là người giữ trọng trách Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phóng, chống tham nhũng của Việt Nam.

Xem toàn trang