Tin Việt Nam

Tọa đàm nhân quyền do LHQ và xã hội dân sự tổ chức

Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 11 một cuộc tọa đàm mang tên “Cơ chế Liên Hiệp Quốc về bảo vệ người bảo vệ nhân quyền” đã được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà do nhóm công tác UPR của LHQ phối hợp với các nhóm diễn đàn xã hội dân sự tổ chức.