Một số công ty quốc doanh Việt Nam không phải tuân theo Hiệp định TPP

Một số tổng công ty nhà nước của Việt Nam sẽ không phải chịu các quy định trong hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vừa kết thúc đàm phán trong tuần này. Đồng thời Việt Nam cũng đang đàm phán để giữ thuế xuất khẩu dầu thô, và than nhằm chi trả cho ngân sách nhà nước.

Xem toàn trang