Tin Việt Nam

6 nhóm nhân viên, dân sự bị cấm làm việc cho nước ngoài

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định quy định 6 nhóm đối tượng không được làm việc cho những tổ chức nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.