Tin Việt Nam

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Hà Nội ngày 16 Tháng 12 năm 2013

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: chuyến đi thăm lịch sử

Người đứng đầu đảng cộng sản Việt nam là ông Nguyễn Phú Trọng nói với báo chí nước ngoài rằng chuyến thăm Hoa Kỳ vào hôm thứ ba tới đây là một chuyến thăm lịch sử.

Xem toàn trang