Follow us

Tin Việt Nam

Bản đồ vùng đảo đang tranh chấp ở Biển Đông

Italia và Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Một cuộc hội thảo mang tên ‘Italia, Việt Nam và hợp tác khu vực Châu Á- Thái Bình Dương’ vừa diễn ra ngày 26 tháng 3 tại Rome.

Xem toàn trang