Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang tại Quốc Hội hôm 21/3/2016

Chủ tịch Việt Nam ưu tiên mối quan hệ với Trung Quốc

Hôm qua tại Hà Nội, Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Trần Đại Quang đã tiếp Đại Sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.

Xem toàn trang