Trung Quốc cấm nhập thủy sản Việt Nam

...tòa đại sứ Trung Quốc xác nhận lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các loại thủy sản của Việt Nam, vì nghi ngờ tôm Việt Nam có vi khuẩn nguy hiểm...
RFA
2012-11-13
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
shrimps-305
Tôm xuất khẩu của Việt Nam
chebien.gov.vn photo

Trung Quốc cấm nhập khẩu tôm tươi từ Việt Nam. Tin VNN cho biết như vừa kể.

Trung Quốc đã không thông báo chính thức, và phía Việt Nam chỉ được biết khi công ty thủy sản Tường Hữu gửi văn thư cho Bộ Công nghiệp và thương mại Việt Nam, cho biết họ không thể xuất khẩu tôm tươi sang Trung Quốc.

Sau đó tòa đại sứ Trung Quốc xác nhận lệnh cấm này áp dụng cho tất cả các loại thủy sản của Việt Nam, vì nghi ngờ tôm Việt Nam có vi khuẩn nguy hiểm, và Việt Nam không làm đúng thủ tục xuất khẩu theo Trung Quốc đòi hỏi.

Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết tôm Việt Nam sang Trung Quốc qua đường biên giới với số lượng nhỏ lẻ, lệnh cấm này không có ảnh hưởng gì lớn.