Hội thảo chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên

Cũng trong ngày hôm nay, tại Hà Nội đã diễn ra một hội thảo khoa học phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.
RFA-27-12-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Các đại biểu dự Hội thảo khoa học phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngày 27/12/2012
Các đại biểu dự Hội thảo khoa học phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ngày 27/12/2012
tienphong-online

Tại hội  nghị, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Đào Ngọc Dung nói rằng phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, các tham dự viên cũng đưa ra những nguyên nhân, dấu hiệu  nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và rút ra bài học từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu và xem việc ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị.