အသံလႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသံလိႈင္းမ်ား

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ က ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါ ေလလိႈင္းမီတာေတြကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
2011-11-01
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ က ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို

ေအာက္ပါ ေလလိႈင္းမီတာေတြကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


မနက္ပိုင္းမွာ  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီကေန ၇ နာရီခြဲအထိ…

လိႈင္းတိုမီတာ ၁၇ -------  ကီလိုဟတ္စ္ ၁၇၅၁၀

လိႈင္းတိုမီတာ ၁၉ -------  ကီလိုဟတ္စ္ ၁၅၇၀၀ နဲ႔

လိႈင္းတိုမီတာ ၂၂ -------  ကီလိုဟတ္စ္ ၁၃၇၃၅


တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

+++++++++++++++++++++++++++


ညပိုင္း ၇ နာရီကေန ၇ နာရီခြဲအထိ အစီအစဥ္ကို

လိႈင္းတိုမီတာ ၂၂ ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၁၃၇၃၅

လိႈင္းတိုမီတာ ၂၅ -----   ကီလိုဟတ္စ္  ၁၁၇၉၅ နဲ႔ ၁၂၁၀၃


တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုက္တခုလံုးသို႔