အသံလႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသံလိႈင္းမ်ား

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါ ေလလႈိင္းမီတာေတြကေန ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။
2011-11-01
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို

 

မနက္ပိုင္းမွာ  ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီက ၈ နာရီအထိ….

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၆

( ကီလိုဟတ္စ္ ၁၇၈၃၀   နဲ႔   ကီလိုဟတ္စ္ ၁၇၈၄၅ )

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၉  -

( ကီလိုဟတ္စ္ ၁၅၇၀၀)

တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ညပိုင္း ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ အစီအစဥ္နဲ႔

ည ၈ နာရီက ည ၉ နာရီအထိ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကို

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၂ ------- ကီလို ဟတ္စ္ ၁၃၆၃၀

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅ -----   ကီလိုဟတ္စ္  ၁၁၈၀၅ နဲ႔

လိႈင္းတိုမီတာ  ၄၁ -------- ကီလိုဟတ္စ္ ၇၅၃၀

 

တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မနက္ပိုင္း အစီအစဥ္ကို မၾကားလိုက္ရသူေတြအတြက္

ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ည ၁၁ နာရီက ၁၂ နာရီအထိ

လွဳိင္းတိုမီတာ ၃ဝ ---- ကီလိုဟတ္စ္ ၉၉၄၀ ကေန

ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ညေနပိုင္း အစီအစဥ္ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကိုေတာ့

ည ၁၂ နာရီ ကေန မနက္ ၁ နာရီ အထိ

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅ ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၁၁၈၀၅ နဲ႔

လိႈင္းတိုမီတာ  ၄၁ ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၇၅၃၀

တို႔ကေန နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဆိုက္တခုလံုးသို႔