အာစီယံ-ၾသစေၾတလ် အထူးထိပ္သီးညီလာခံ

“အာစီယံ-ၾသစေၾတလ် အထူးထိပ္သီးညီလာခံ” တက္ေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အဂၤါေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ Lowy Institute ေဟာေျပာပြဲနဲ႔ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔