ေန႔စဥ္ပိတ္ဆုိ႔ေနတဲ့ မူဆယ္-က်ယ္ေဂါင္ကားလမ္း

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရဲ႕ အဓိကကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ မူဆယ္-က်ယ္ေဂါင္ကားလမ္းမွာ ေန႔စဥ္နီးပါး ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔ေနတဲ့အတတြက္ ယာဥ္ေမာင္းေတြ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔