ျမစ္ကမ္းပါးေတြၿပိဳက်မႈ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္

ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ကမ္းပါးေတြၿပိဳက်မႈ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမ်ားလာတဲ့အတြက္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ဳိးအစားေတြ ခြဲျခားသတ္မွတ္တဲ့အထဲမွာ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈကို ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စၿပီး သီးျခားစာရင္း ျပဳစုခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔