တုိက္ပဲြေတြရပ္စဲေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးဖို႔ ဒုကၡသည္ေတြေတာင္းဆုိ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရတဲ့ ေဒသခံ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ ေနရပ္ကို အျမန္ဆံုးျပန္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ တိုက္ပြဲေတြရပ္စဲေအာင္ႀကိဳးပမ္းေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆုိေနၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔