ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းသူေတြကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းခဲ့တဲ့ အရာရွိ ၁၆ဝ နဲ႔ တျခားအဆင့္ ၆၆၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၈၂၇ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့တယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔