ကုလသမဂၢ စည္းေဝးပြဲမွာ အမ်ိဳး သမီးေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔ အဆိုတင္သြင္း

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ စည္းေဝးပြဲမွာ အဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္သြင္းမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း နဲ႔ ု အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ WLB အဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဂ်ဴလီမာရစ္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ စည္းေဝးပြဲမွာ အဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္သြင္းမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း နဲ႔ ု အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ WLB အဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဂ်ဴလီမာရစ္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။