သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ ေဆြးေႏြးခ်က္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ပိုင္းမွာ စေနေန႔က ဆီးႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီးက်လာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳး၊ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုးေတြ ေပၚေပါက္ လာခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာေတြ ကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးဦးစိုက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက တဲ့ ေဒါက္တာတင့္ေဆြနဲ႔ ဦးတင္ေမာင္ေသာ္၊ ဘားမားတူေဒး သတင္းအယ္ဒီတာ ဦးျမင့္လႈိင္တို႔နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ပိုင္းမွာ စေနေန႔က ဆီးႏွင္းမုန္တိုင္းႀကီး က်လာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳး၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးေတြ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ  ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာေတြကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးဦးစိုက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့  ေဒါက္တာ တင့္ေဆြနဲ႔ ဦးတင္ေမာင္ေသာ္၊ ဘားမားတူေဒး သတင္းအယ္ဒီတာ ဦးျမင့္လႈိင္တို႔ နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။