ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ အစိုးရ ရက္ ၁ဝဝ ျပည့္နဲ႔ ျပည္သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။အမည္မေဖာ္လိုသူ ေနရပ္- Ba Gyi Phyo :

အဖက္ဖက္က ပ်က္ခ်င္တိုင္း ပ်က္ေနတဲ့ နိုင္ငံကို ျပဳျပင္ဖို႔ ဆိုတာ ရက္ ၁၀၀ နဲ႔ ဘာမွ ျဖစ္ေလာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ယူရမယ္ိုတာ လုူေတြ နားလည္ရမေပါ့

Jul 21, 2016 11:54 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔