ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ေစတီတည္မႈနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္မွာ စည္းကမ္း မဲ့ေရးသားမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္က ခရစ္ ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းေတြမွာ ေစတီငယ္ေတြ တည္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ အတြန္းအတိုက္ေတြ၊ ဖရုသဝါစာေတြ စည္းကမ္း မဲ့ ေရးသားေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးေလ့လာ သူေတြျဖစ္တဲ့ ၈၈ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးညြန္႔လွ နဲ႔ ျမန္မာသတင္း သမဂၢ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္က ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းေတြမွာ ေစတီငယ္ေတြ တည္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ အတြန္းအတိုက္ေတြ၊ ဖရုသဝါစာေတြ စည္းကမ္းမဲ့ ေရးသားေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြျဖစ္တဲ့ ၈၈ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးညြန္႔လွနဲ႔ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ျမင့္တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။