အစိုးရအဖဲြ႔သစ္အေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ NLD အစိုးရအဖဲြ႔ အာဏာရလာၿပီ ဆိုၿပီး ျပည္သူလူထုက ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနၾကတာနဲ႔ အမ်ွ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးထားေနၾက တဲ့ အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လူငယ္ အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကသူ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္နဲ႔ မေဝေဝႏု၊ မႏၱေလးက စာေရးဆရာ ဆူးငွက္ တို႔နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ NLD အစိုးရအဖဲြ႔ အာဏာရလာၿပီဆိုၿပီး ျပည္သူလူထုက ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနၾကတာနဲ႔အမ်ွ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ထားေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လူငယ္အခြင့္အေရးတို႔အတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကသူ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္နဲ႔ မေဝေဝႏု၊ မႏၱေလးက စာေရးဆရာ ဆူးငွက္  တို႔နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။