အဲန္အယ္လ္ဒီ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာဴခင္း

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စုိး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့သတင္းကို အေဴခခံ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။
2010-02-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၃ ရက္ေနႛတၾင္ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္မႀ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္လာသည့္ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးကို သတင္းေထာက္မဵား ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႛဝင္ ဦးဝင္းတင္၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံံ အမဵႂိးသားႌၿန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔