အာစီယံထိပ္သီး ေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝုိင္းမႀာ မဳကာေသးခင္က ႓ပီိးဆံုးသၾားတဲ့ အေရႀႛေတာင္အာရႀ ႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႛ ထိပ္သီးညီလာခံက ေပၞထၾက္ခဲ့တဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း စီစဥ္တင္ဆက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊
2009-10-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အာဆီယံ အစိုးရမဵားအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (AICHR) စတင္ ဖၾင့္လႀစ္ေဳကာင္း ခဵအမ္း-ဟၾာဟင္း ေဳကညာခဵက္ကို ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဘီဆစ္ ေဝခဵခဵီဝၝ (ေရႀႚတန္း ဝဲမႀ တတိယ) က ထိုင္းႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲ ဆရီပရာဖ ပက္ခဵရာ မဲဆရီ (ေရႀႚတန္း ယာမႀ ဒုတိယ) သိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေနႛက လၿဲေဴပာင္းေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အာဆီယံ အစိုးရမဵားအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ (AICHR) စတင္ ဖၾင့္လႀစ္ေဳကာင္း ခဵအမ္း-ဟၾာဟင္း ေဳကညာခဵက္ကို ထိုင္းဝန္႒ကီးခဵႂပ္ အဘီဆစ္ ေဝခဵခဵီဝၝ (ေရႀႚတန္း ဝဲမႀ တတိယ) က ထိုင္းႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲ ဆရီပရာဖ ပက္ခဵရာ မဲဆရီ (ေရႀႚတန္း ယာမႀ ဒုတိယ) သိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေနႛက လၿဲေဴပာင္းေပးအပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကသူေတၾကေတာ့ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးစံမုိးေဝ၊ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎိုင္နဲႛ တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ဴမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာတုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔