အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁပေပဵာက္ေရးနဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံ

အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁ ပေပဵာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾ ကမၲာတလၿား ဴပႂလုပ္ေနဳကခဵိန္မႀာ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေတၾ အခၾင့္အေရး ဆံုးရႀံႂးမႁေတၾ ရင္ဆုိင္ေနရပံုကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝုိင္းအစီအစဥ္မႀာ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆၾးေႎၾးတင္ဴပထားပၝတယ္။
2009-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ႎိုင္ငံတကာ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁ ပေပဵာက္ေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢဌာနခဵႂပ္တၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတၾင္ ထုိင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ အမဵႂိးသမီး အခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ Bajrakitiyabha Mahidol စကားေဴပာဆုိေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ UN Photo/Paulo Filgueiras
၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္သည့္ ႎိုင္ငံတကာ အမဵႂိးသမီးမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁ ပေပဵာက္ေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢဌာနခဵႂပ္တၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတၾင္ ထုိင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ အမဵႂိးသမီး အခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ Bajrakitiyabha Mahidol စကားေဴပာဆုိေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ UN Photo/Paulo Filgueiras
UN Photo/Paulo Filgueiras

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎုိင္ငံ) သဘာပတိအဖၾဲႛဝင္ ေဒၞသင္းသင္းေအာင္၊ လန္ဒန္အေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အမဵႂိးသမီးအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ေဒၞခင္ဝင္းႎၾယ္နဲႛ  ဴမန္မာႎုိင္ငံေရႀႛေနမဵားေကာင္စီ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္ထူးတုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔