မုန္တိုင္းသင့္ဴပည္သူေတၾ ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေတၾရေအာင္ စစ္အစိုးရရဲႚ မူဝၝဒေတၾဴပင္ဆင္ဖုိႛ လိုအပ္

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ နာဂစ္မုန္တိုင္း႒ကီး တိုက္ခတ္မႁကို ခံခဲ့ရတဲ့ နယ္ေဒသေတၾမႀာ ေသာက္သံုးေရ ေရရႀားပၝးမႁ ရင္ဆိုင္ေနရတာေတၾ၊ ဒုကၡသည္ေတၾအေနနဲႚ ထိေရာက္တဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမႁေတၾ ရရႀိႎိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရရဲႚ မူဝၝဒေတၾ ဴပင္ဆင္ဖိုႚ လိုအပ္တာေတၾကို အခုတပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္းမႀာ ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္။
2008-12-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
မုန္တိုင္းအပဵက္အစီးမဵားဳကားတၾင္ ေသာက္ေရရရႀိရန္ ပံုးတလံုးဆၾဲ၍ သၾားေရာက္ေနသည့္ ကေလးတဦးကို ေမလ ၁၂ရက္က လပၾတၨာ႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
မုန္တိုင္းအပဵက္အစီးမဵားဳကားတၾင္ ေသာက္ေရရရႀိရန္ ပံုးတလံုးဆၾဲ၍ သၾားေရာက္ေနသည့္ ကေလးတဦးကို ေမလ ၁၂ရက္က လပၾတၨာ႓မိႂႚတၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဧည့္သည္ေတာ္ေတၾ အဴဖစ္ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူ ေဒၝက္တာ ရီရီေထၾး၊ တရားမ႖တမႁနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ စိန္ဴမင့္နဲႚ စီးပၾၝးေရး ပညာရႀင္ ဦးစိန္ေဌးတိုႚ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳက႓ပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္တာဴဖစ္ ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔