ကုလသမဂၢအဖၾဲႛအစည္းေတၾရဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းအေပၞ သံုးသပ္ခဵက္

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဧရာ၀တီဴမစ္၀က႗န္းေပၞေဒသက ဒုကၡသည္ေတၾအတၾက္ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႛအစည္းေတၾရဲႛ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾအေပၞ ေ၀ဘန္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီတပတ္ တနဂႆေႎၾစကား၀ိုင္းမႀာ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ BDMA ဴမန္မာႎိုင္ငံဒီမိုကရက္တစ္ လႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ၀င္းႎိုင္၊ ေနာ္ေ၀ႎုိင္ငံ BMA ဴမန္မာႎိုင္ငံ သတင္းသမဂၢ ဥကၠဌ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ဴမင့္နဲႛ ကေနဒၝႎိုင္ငံ CFOB ကေနဒၝႎိုင္ငံဴမန္မာ မိတ္ေဆၾမဵားအဖၾဲႛက ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးတင္ေမာင္ထူးတုိႛ ပၝ၀င္ေဆၾးေႎၾးထာဳကပၝတယ္။ စကား၀ိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကား၀ိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔