ေဒသအမ်ားအျပားမွာ ေရရွား ပါးျပတ္လတ္

ျမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ အပူရွိန္ျပင္းထန္ ၿပီး ေရရွားပါးျပတ္လတ္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကိစၥေတြ နဲ႔ အာဏာ ပိုင္ေတြ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥေတြ ကို မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူ တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ အပူရွိန္ျပင္းထန္ၿပီး ေရရွားပါးျပတ္လတ္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥေတြကို မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ိဳးသူတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး   RFA ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါတယ္။