အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြက အလုပ္သမားေတြ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြ အမွန္တကယ္ရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အလုပ္သမားေရးရာ ဒု-တာဝန္ခံ ေဒၚမာမာဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္နဲ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္က ေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြက အလုပ္သမားေတြ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ေတြ အမွန္တကယ္ရရွိေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အလုပ္သမားေရးရာ ဒု-တာဝန္ခံ ေဒၚမာမာဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္နဲ႔ အာရွလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေရွ႕ေန ဦးမင္းလြင္ဦးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။