ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြက ေျပာတဲ့ ျမန္မာျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အခုတပတ္မွာ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ အီးယူ ဥေပရာသမဂၢရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ျမန္မာစြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ LNG ဓာတ္ေငြ႔ရည္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကို တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရုတ္ရဲ႕လံုျခံဳေရးကိစၥ၊ အသစ္ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ေျမယာဥပေဒ ျပႆနာေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာတရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ BRI ေခၚ စၾကၤန္နဲ႔ပတ္လမ္း စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ ကိုေနရိန္ေက်ာ္က ဖတ္ၾကားထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္စခန္းေတြက ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ INGO/ NGO ကူညီေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္အေၾကာင္းနဲ႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးစီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီရဲ႕အေျခအေန က်ဆင္းသြားခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ လက္ရွိ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အလားအလာေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ… ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႔သစ္အေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပႆနာမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ စံႏႈန္းေတြေၾကာင့္ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားႏို္င္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ… ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေျခရွိမရွိ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာနဲ႔၊ အာစီယံအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ..ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာ နဲ႔အာဆီယံ၊ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ ဆက္ဆံေရး၊ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ နဲ႔ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အေျခအေနေတြ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ.. ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနနဲ႔ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ...ျမန္မာအေပၚ EU ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆို႔အေရးယူလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ CRII ေခၚ မညီမွ်မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈညႊန္းကိန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘဲဆုနဲ႕ ျမန္မာ့ျပႆနာ၊ ဂ်ပန္ နဲ႕ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ တရုတ္ရဲ႕အခန္းက႑၊ NLD အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ၾကားရမွာပါ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မေရရာ မေသခ်ာတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေၾကာင္းနဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမွာ မူလျမန္မာဘက္က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏ ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လိုက္တဲ့အေၾကာင္း ေတြ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ...ဝ,ျပည္နယ္အတြင္း ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ တရုတ္က ဖိအားေပးေနတဲ့ အေျခအေန၊ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢမွာ တင္ျပဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို တင္ျပထားပါတယ္

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... NLD အစိုးရ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ျမန္မာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာေတြ၊ ျမန္မာအစိုးရ ရဲ႕ အၾကပ္အတည္း၊ တရုတ္ ရဲ႕ ျမန္မာျပည္စီမံကိန္း ျပႆနာေတြအေၾကာင္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ ICC ရာဇဝတ္ ခံုရံုး အေၾကာင္း သတင္းစာဆရာဘာေတးလစ္တနာ ေရးသားတဲ့ေဆာင္းပါးနဲ႕ အာဖရိကတိုက္ ဂီနိႏိုင္ငံ က အာဏာရွင္သမၼတ နဲ႕ ယူနက္စကို ၾကားက ရယ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းေတြ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့... ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ေရးအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္ေတြနဲ႔၊ လာမယ့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ တရုတ္ရဲ႕အခန္းက႑၊ နယ္စပ္ ပဋိပကၡနဲ႔ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေတြအေၾကာင္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ နဲ႕ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာနဲ႕ ေျမယာသိမ္းယူမႈ အဆက္အစပ္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... တရုတ္နဲ႕ ျမန္မာ စီးပြားေရး၊ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန နဲ႕ အလားအလာေတြ အေၾကာင္း တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္လက္ထက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြထဲက မူးယစ္ေဆးဝါး အေရာင္းအဝယ္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ... မၾကာေသးခင္က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းေတြမွာ တရုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေၾကာင္း.. စတာေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ တရုတ္ နဲ႔ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ တရုတ္ ျမန္မာ လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ကိစၥေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္လက္ထက္ အေမရိကန္နဲဲ႔ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၊ တရုတ္ရဲ႕ အေႂကြးေထာင္ေခ်ာက္နဲ႔ ျမန္မာ့ျပႆနာ အေၾကာင္းေတြကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ၾကားက ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီပြားရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ က်ဆင္းသြားတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္တာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္တို႔ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖၚျပခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းႀကီးပိုင္းေတြနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးေတြကို ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းႀကီးပိုင္းေတြနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ေတြ စိမ့္၀င္ ထိုးေဖါက္ လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈအသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေျခရွိမရွိ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း က ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ ျမန္မာ - ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး နဲ႕ အေမရိကန္ ပူပန္မႈကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း က ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုတစ္ပတ္မွာ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ သံုးပြင့္ဆိုင္ ဆက္ဆံေရး အလားအလာ၊ ေက်ာက္စိမ္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိခိုက္ေနရသလား ဆိုတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း က ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုတစ္ပတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ ထုိင္းနို္င္ငံ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသမႈေတြ ရုတ္တရက္ ျမင့္တက္လာခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေဝဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း က ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုတစ္ပတ္မွာ NLD အစိုးရသစ္ရဲ႕ ပထမႏွစ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေဝဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခုတစ္ပတ္မွာ - ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အခန္းက႑၊ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနေတြအေပၚ၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုတစ္ပတ္မွာ - ရခိုင္ျပည္နယ္ျပႆနာဟာ ဘာသာလူမ်ိဳးကိစၥသက္သက္လား၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ပါ၀င္ေနသလား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခက္အခဲေတြ စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း က ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကိစၥ၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ျမန္မာဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေတာ့မလား စတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရုတ္ျပည္နဲ႔ဆက္ဆံေရး စတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကိစၥ ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားရးမူဝါဒ ဟန္ခ်က္မၽွေရး စတဲ့သံုးသပ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္အစိုးရသတင္းစာ Global Times က ေန႔စဥ္ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြထဲက အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကို ဦးသစ္ဆင္းက ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပႆနာေတြအေၾကာင္း ဦးသစ္ဆင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိသတင္းမီဒီယာ အေျခအေနနဲ႔ မိုးေခါင္ေရရွားေဒသေတြက ေရျပႆနာအေၾကာင္း ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ ဦးသစ္ဆင္းက The Diplomat သတင္းမဂၢဇင္း နဲ႔ Nikkei Asia နစ္ကိုင္းအိ အာရွသတင္းစာတို႔က သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးေတြကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပမွာပါ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပမွာပါ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာထုတ္ေဝတဲ့ Los Angeles Times သတင္းစာ၊ Foreign Policy သတင္းစာ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံထုတ္ Bangkok Post သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ Asahi Shimbun သတင္းစာေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကို ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း က ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ကိုရီးယား ဟာရယ္သတင္းစာ၊ The Diplomat သတင္းစာ၊ Asia Sentinel သတင္းစာနဲ႔ နယူးေယာက္တိုင္မ္း သတင္းစာေတြက ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြကို RFA ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း က ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လတ္တေလာအေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြ၊ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္တင္ျပခ်က္ေတြကို RFA အဖြဲ႔သား ဦးသစ္ဆင္း ေကာက္ႏုတ္စုစည္းတင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္