ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား

ဒီအစီအစဥ္ကေန ကခ်င္ျပည္နယ္ က ေရႊတူးေဖၚေရးလုုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္း အဲဒီလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္ပ်က္စီးတာ၊ ေရႊလုုပ္သားေတြ ရဲ႕ဘ၀ စတဲ့အေၾကာင္းေတြကို RFA သတင္းေထာက္ေတြက ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားတာကိုု အပိုုင္းလိုုက္ အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၁)

ဒီအစီအစဥ္ကေန ကခ်င္ျပည္နယ္ က ေရႊတူးေဖၚေရးလုုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္း အဲဒီလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုုက္ပ်က္စီးတာ၊ ေရႊလုုပ္သားေတြရဲ႕ဘ၀ စတဲ့အေၾကာင္းေတြကို RFA သတင္းေထာက္ေတြက ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားတာကိုု အပိုုင္းလိုုက္ အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေနာင္ေက်းရြာတဝုိက္က ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေၾကာင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၂)

ဒီတစ္ပတ္ ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္းေနာင္ ေရႊလုပ္ကြက္ေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာမွာ သိရွိခဲ့ရတဲ့ ေရႊလုပ္သားေတြအေၾကာင္းကို တင္ျပေပးမွာပါ။ "ေရႊလုပ္သားေတြ" လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့သူေတြလို႔ သာမန္အားျဖင့္ ထင္ရေပမယ့္၊ တကယ္ေတာ့ ေရႊလုပ္သားေတြ ဟာ ေန႔စဥ္ဝမ္းေရးအတြက္ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနရသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၃)

ဒီတစ္ပတ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္းေနာင္ေက်းရြာတဝိုက္က ေရႊလုပ္သားေတြၾကားမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစဲြသူေတြ မ်ားေနတဲ့အေၾကာင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၄)

ဒီတစ္ပတ္မွာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေနာင္ေက်းရြာတဝိုက္မွာ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရတိမ္ေကာၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးထိခိုက္လာသလို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ပ်က္စီးလာေနတဲ့အေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကုိမ်ိဳးေဇာ္ကုိက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၅)

ဒီတစ္ပတ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္းေနာင္ ေရႊ သတၱဳတြင္းေတြက ထြက္လာတဲ့ အနီေရာင္ရႊံ႕ေရေတြ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ထဲကို စီးဝင္ေနတာေၾကာင့္ ေဒသခံ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသူေတြနဲ႔ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ အနာဂတ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၆)

ဒီတစ္ပတ္မွာ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေနာင္ ေက်းရြာတဝိုက္က ေရႊတူးလုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၇)

ဒီတစ္ပတ္မွာ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ အဲ့ဒီေရႊတြင္းေတြကေန ေဒသခံေတြ အက်ိဳးအျမတ္ ရရိွရဲ႕လားဆုိတာကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကို တင္ျပထားပါတယ္။

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၈)

အခုတစ္ပတ္မွာ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အပါအဝင္ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲတာေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး- ဘယ္လို ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသလဲဆုိတာကို အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ မိုင္းေနာင္ေရႊတြင္းေတြ အေၾကာင္းကို အေျခခံၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကို က တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၉)

ဒီတစ္ပတ္မွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေရႊသန္႔စင္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရႊပန္းတိမ္ေတြအေၾကာင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ကိုက တင္ျပထားပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျမာက္ဖ်ားက ေရႊေတာမ်ား အပိုင္း(၁ဝ)

ဒီတစ္ပတ္မွာ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းအျဖစ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္က မိုင္းေနာင္ေရႊတြင္းေတြ အပါအဝင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ေတြ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ေတြကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုမ်ဳိးေဇာ္ကိုက စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------