မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္

ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု အစီအစဥ္သစ္

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA ျမန္မာပုိင္းရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ ၂ဝ၁၉ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး Asia Sat 7 ကေန ထုတ္လႊင့္တာကုိ ရပ္ဆုိင္းၿပီး Intelsat 17 နဲ႔ Intelsat 19 ေတြကေန တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္း ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔