၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ရလဒ္ေကာင္းထြက္ေပၚေရး

ေနာင္က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီထက္ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညီလာခံ အခင္းအက်င္းပံုစံ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္နဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ေတြ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ေနာင္က်င္းပမယ့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီထက္ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ညီလာခံ အခင္းအက်င္းပံုစံ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပံု အဆင့္ဆင့္နဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ေတြ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ကို RFA သတင္းေထာက္ မေဝမာထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။