ဆြာေခ်ာင္းတမံ ေရေဘးဒဏ္ခံရြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ပဲခူးတိုင္းက ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ က်ိဳးေပါက္လို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံရတဲ့ရြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ တိက်တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရေသးသလို၊ ေရျမဳပ္သြားတဲ့လယ္ေတြ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရးမွာလည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြက ေငြစိုက္ထုတ္ေပးမယ္၊ သူတို႔လိုခ်င္တာ စိုက္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းေနတဲ့အတြက္ လယ္သမားေတြက လက္မခံၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ပဲခူးတိုင္းက ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ က်ိဳးေပါက္လို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံရတဲ့ရြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ တိက်တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ မေတြ႔ရေသးသလို၊ ေရျမဳပ္သြားတဲ့လယ္ေတြ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရးမွာလည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြက ေငြစိုက္ထုတ္ေပးမယ္၊ သူတို႔လိုခ်င္တာ စိုက္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းေနတဲ့အတြက္ လယ္သမားေတြက လက္မခံၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ သိုင္းဝေက်းရြာအုပ္စု၊ တုန္းႀကီးရြာ ရာအိမ္မွဴး ဦးျမင့္လြင္ဦးကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။