ကေနဒါေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို ကူညီေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးျမန္းခ်က္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး လက္ရွိကာလအထိ ကေနဒါနိုင္ငံကိုေရာက္သြားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေတြကို ကေနဒါ အစိုးရနဲ ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္လိုကူညီေနလဲ ဆိုတာနဲ ့ပတ္သက္လို ့ ကေနဒါနိုင္ငံ Ontario ျမိဳ ့အေျခစိုက္ ဘာမား-ကေနဒီယမ္ အသင္းရဲ့ အမႈေဆာင္တစ္ဦးလဲျဖစ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား တစ္ဦးလဲျဖစ္တဲ့ ဦးေဒၚနယ္လ္မင္း ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နိုင္ပါၿပီ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး လက္ရွိကာလအထိ ကေနဒါနိုင္ငံကိုေရာက္သြားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေတြကို ကေနဒါ အစိုးရနဲ ့လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္လိုကူညီေနလဲ ဆိုတာနဲ ့ပတ္သက္လို  ့  ကေနဒါနိုင္ငံ Ontario ျမိဳ ့အေျခစိုက္ ဘာမား-ကေနဒီယမ္ အသင္းရဲ့ အမႈေဆာင္တစ္ဦးလဲျဖစ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား တစ္ဦးလဲျဖစ္တဲ့ ဦးေဒၚနယ္လ္မင္း ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းထားတာ နားဆင္နိုင္ပါၿပီ။