အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ေတြ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ရင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ဖို႔ ညႊန္ၾကား

ကယားျပည္နယ္က အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၁၅ ရက္ႀကိဳၿပီး အစိုးရကို ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ဖို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္က အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၁၅ ရက္ႀကိဳၿပီး အစိုးရကို ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ဖို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခြန္းအသန္း ကို RFA သတင္းေထာက္ မသီရိမင္းဇင္ က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။