ေမာင္ေတာဆႏၵျပပြဲအေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာ ေနထိုင္သူ မြတ္စလင္ေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ ICRC ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီက ရိကၡာ ေထာက္ပ႔ံတာကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံေတြက ဒီေန႔ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚမွာ ေနထိုင္သူ မြတ္စလင္ေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားသူေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ ICRC ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီက ရိကၡာ ေထာက္ပ႔ံတာကို ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံေတြက ဒီေန႔ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ICRC နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းကေတာ့ အဲဒီနယ္စပ္ စည္းရိုးနားမွာ ေနထိုင္သူေတြကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ အာဏာပိုင္ေတြ၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းဆဲျဖစ္သလို လက္ေတြ႔ ဂယက္ရိုက္မႈေတြကိုလည္း စံုစမ္းေနတယ္လို႔ ဒီကေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က ဆႏၵျပပြဲကို ဦးေဆာင္သူ ဦးစိန္လွျဖဴကို RFA ဝုိင္းေတာ္သူ မခက္မာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ထားပါတယ္။