ေမာင္ေတာေဒသ လုံျခံဳေရးလႈပ္ရွားမႈအေျခအေန

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာေၾကာင္႔ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕ေပၚကို တက္လာၾကပါတယ္။ အခုလို ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္ေနတာဟာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမာင္ေတာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ARSA  အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနတာေၾကာင္႔ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ ၿမိဳ႕ေပၚကို တက္လာၾကပါတယ္။ အခုလို ေဒသခံေတြ စိုးရိမ္ေနတာဟာ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမာင္ေတာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေျပာပါတယ္။

ဦးေမာင္အုန္းကို RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။