အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေနဆဲ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတြအလိုက္ ပဋိညာဥ္ေတြ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးမွသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲဖို႔အတြက္ တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတြအလိုက္ ပဋိညာဥ္ေတြ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးမွသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ တကၠသိုလ္အလုိက္ ပဋိညာဥ္ေတြ ေရးဆြဲေနဆဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မသက္စုေအာင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။