ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ဘဂၤလီ အသံုးအႏႈန္း အျငင္းပြားမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္း ခ်က္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ဦးဘစိန္ :

၅) ၁၉၅၀ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမႈမ်ား ခံစားခဲ့ရၿပီး၊ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္းမွ “ရုိဟင္ဂ်ာ” မ်ဳိးျပဳတ္ေရးကုိ စစ္ဆင္ေရး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္မွာ သမုိင္းတြင္ အထင္အရွား ရွိသည္။ အထူးထင္ရွားေသာ စစ္ဆင္ေရးမွာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ နဂါးမင္း စစ္ ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္တြင္ Digital Camera မ်ားမရွိေသာ္လည္း ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား၊ သတင္းစာမွတ္တမ္းမ်ား၊ အသံဖမ္းထား မႈမ်ား ျဖင့္မွတ္ တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

Jun 07, 2015 11:39 AM

    Reply to this comment

ဦးဘစိန္ :

၄) ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ လက္ထက္တြင္ ပုိမုိတင္း က်ပ္လာခဲ့ၿပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိက္ထုတ္ေရး စီမံကိန္းကုိ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ လုပ္လာခဲ့သည္။ ခရီးသြားခြင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အတြက္ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပုိမုိတင္းက်ပ္လာျခင္း တုိ႔ကုိ လုပ္ခဲ့သည္။ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရမီကတည္းက ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာခဲ့ ၾကသည့္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” မ်ားထံမွ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား (NRC) မ်ားကုိ သိမ္းယူခဲ့သည္။

Jun 07, 2015 09:34 AM

    Reply to this comment

ဦးဘစိန္ :

(၃) ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မေက်ပြဲကုိ အခြင့္ေကာင္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ အသုံးခ်လာႏုိင္ခဲ့သည္။ ပါတီ၊ ေကာင္စီ မ်ားတြင္ ေနရာမ်ား ရယူခဲ့ၿပီး၊ သမုိင္းျပဳစုေရးတြင္ အဓိက တာ၀န္ယူရသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ႏွင့္ အညီ အဆင့္ဆင့္ျပဳစုၿပီး အထက္သုိ႔ တင္ျပၾကရသည္။ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားကလည္း သမုိင္းျပဳစုေရး ေကာ္မီတီ သုိ႔ လိပ္မူ၍ တစ္မ်ဳိး၊ အစည္းအေ၀းက်င္းပ၍ တစ္ဖုံ၊ ပညာရွင္မ်ား ဟု ေခၚ ၾကေသာသူမ်ားက အဆင့္ဆင့္ဗုံတီး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခု ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တုိင္ေအာင္ ေရာက္လာသည္။

Jun 07, 2015 09:31 AM

    Reply to this comment

ဦးဘစိန္ :

၁) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ရွိသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွီ လုိက္သူမ်ား ျမန္မာ့အသံမွ လႊင့္ထုတ္ခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အစီအစဥ္ကုိ နားေထာင္ဖူးၾကသည္။ (၂) ရုိဟင္ဂ်ာမရွိဘူးဟု ေျပာဆုိသည့္ အသံသည္ ခ်က္ခ်င္းညံလာျခင္း မဟုတ္ပါ။ မဆလပါတီေခတ္က ၿမဳိ႕နယ္သမုိင္းျပဳ စုေရး ေကာ္မီတီကုိ ဖြဲ႔ၿပီး ဗဟုိမွ ညြန္ၾကားခ်က္အတုိင္း အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္း ေရးၾကရသည္။ ထုိညြန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ျဖစ္ၿပီး၊ အဆင့္ဆင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Jun 07, 2015 09:29 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔