ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင္ရရွိေရး

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီေတြ႔ဆုံပြဲမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲတဲ့အခါ တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင့္ကို အာမခံတဲ့ အခ်က္ေတြ ရရွိေအာင္ ေက်ာင္းသားေတြ႔ဆံုပြဲေတြ က်င္းပခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေတာင္းဆို သြားမယ္လို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ ဦးေဆာင္စီစဥ္သူေတြထဲက ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုနန္းလင္းက ေျပာပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မခက္မာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။