ထုိင္းမွာ တရားမဝင္အလုပ္သမားေတြ အေရးယူေနၿပီ

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြကို အေရးယူတဲ့စီမံခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြ ဖမ္းဆီးခံရတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြကို အေရးယူတဲ့စီမံခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံသားေတြ ဖမ္းဆီးခံရတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံက ပညာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးမင္းဦးကို RFA အဖြဲ႔သူ မခင္ခင္အိက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။