ျမန္မာႏုိင္ငံက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြအေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔လိုသလို၊ ႏွိပ္စက္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ AAPP ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔လိုသလို၊ ႏွိပ္စက္သူေတြကို ဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ AAPP ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းက ေျပာပါတယ္။  AAPP အတြင္းေရးမွဴး ကိုတိတ္ႏိုင္ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။