နန္းမိုဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆႏၵျပဆုေတာင္းပြဲ

တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့TNLA က ဖမ္းဆီးသြားတဲ့ နန္းမိုဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နန္းမိုဟြမ္ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြက ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕လယ္ ဘုရားပန္ပြဲကြင္းမွာ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

 

 

တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့TNLA က ဖမ္းဆီးသြားတဲ့ နန္းမိုဟြမ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နန္းမိုဟြမ္ရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြက ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕လယ္ ဘုရားပန္ပြဲကြင္းမွာ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုကံသာ တင္ျပထားပါတယ္