ယိုင္နဲ႔ေနေသာပုဂၢလိကပံုႏိွပ္မီဒီယာ" ေဆြးေႏြးပြဲ

"ယိုင္နဲ႔ေနေသာပုဂၢလိကပံုႏိွပ္မီဒီယာ" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

"ယိုင္နဲ႔ေနေသာပုဂၢလိကပံုႏိွပ္မီဒီယာ" ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စကားဝုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစုံကုိ RFA သတင္းေထာက္ ကိုသန္႔ဇင္ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။