၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဆည္ေျမာင္းတာတမံ ထိန္းသိမ္းစရိတ္

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဆည္ေျမာင္း တာတမံေတြ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ဆုိၿပီး ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေတာင္းခံထားပါတယ္။

 

စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက ဆည္ေျမာင္း တာတမံေတြ ထိန္းသိမ္းစရိတ္ဆုိၿပီး ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေတာင္းခံထားပါတယ္။

အခုလုိ ေတာင္းခံထားတဲ့အေပၚ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕အျမင္ေတြကုိ RFA သတင္းေထာက္ ကုိဝင္းကိုကုိလတ္ က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။