ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတင္ဒါ

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ငန္းတင္ဒါေတြခ်ေပးရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီေန႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုမၸဏီေတြကို လုပ္ငန္းတင္ဒါေတြခ်ေပးရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီေန႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသိန္းေအာင္ သတင္းေပးပို႔ထားတာကို RFA သတင္းေထာက္ မသီရိမင္းဇင္က တင္ျပထားပါတယ္။