" ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးက ဘာေတြသင္ခန္းစာေပးသလဲ "

2018-04-28
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးက ဘာေတြသင္ခန္းစာေပးသလဲ " ဆိုုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပင္တုုိင္ေဆြးေႏြမယ့္သူေတြက ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္ ( ဒုဌာနမွဴး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာန )၊ ဦးညီညီ ( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၅ နဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တိုု႔ကိုု ဆက္သြယ္နိုုင္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔