" ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေရး ထူးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ား"

2017-12-30
အီးေမးလ္
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေရး ထူးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးျမေအး ( ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ) နဲ႔ ဦးသန္းစိုးႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔