ကေလးစစ္သားေဟာင္းကို စြဲခ်က္တင္မည္

ႏိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) နဲ႔ တရားစြဲခံထားရတဲ့ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးကို ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ဥပေဒ ပုဒ္မ () နဲ႔ တရားစြဲခံထားရတဲ့ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြးကို ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးက စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သိခၤ တင္ျပထားပါတယ္။