ဆြာေခ်ာင္းတံတားအေျခအေန ေမးျမန္းခ်က္

ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလြဲက်ဳိးေပါက္ၿပီး ေရဆင္းမႈ မ်ားတာေၾကာင့္ တစ္ျခမ္းနိမ့္သြားတဲ့ ဆြာေခ်ာင္းတံတားကို စစ္ေဆးေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကို RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္းက ေမးျမန္းထားပါတယ္။

 

ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ ေရပိုလြဲက်ဳိးေပါက္ၿပီး ေရဆင္းမႈ မ်ားတာေၾကာင့္ တစ္ျခမ္းနိမ့္သြားတဲ့ ဆြာေခ်ာင္းတံတားကို စစ္ေဆးေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းကို လက္ရွိ ဆြာေခ်ာင္းတံတား အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္းက ေမးျမန္းထားပါတယ္။