တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ႔ဆံုပြဲ ပါတီအလံတံဆိပ္သံုးစြဲမႈ

မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ပါတီအလံနဲ႔ တံဆိပ္ေတြသံုးစြဲတာ ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေမးခြန္းကုိ ေယဘုယ်ဆန္တယ္ဆုိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျဖၾကားဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

 

မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ပါတီအလံနဲ႔ တံဆိပ္ေတြသံုးစြဲတာ ဥပေဒနဲ႔ ညီ မညီ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေမးခြန္းကုိ ေယဘုယ်ဆန္တယ္ဆုိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေျဖၾကားဖုိ႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ မသက္စုေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။