သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟုိတယ္ မွာ ၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟုိတယ္မွာ ၂၀၁၈၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္အျဖစ္ အေရြးခံရသူေတြက ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ တရားစြဲဆုိခံထားရတဲ့ သတင္းသမားေတြအေရးကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သိခၤက ေပးပို႔ထားၿပီး RFA သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ထြန္းႏိုင္က တင္ျပထား ပါတယ္။