သတင္းမွန္ရယူခြင့္ရွိေရး ရန္ကုန္မွာဆႏၵျပ

ျပည္သူေတြ သတင္းမွန္သိရွိခြင့္ရရွိေရးနဲ႔ သတင္းသမားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းရယူ ေရးသားတင္ျပခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေလးထားသူေတြ စုေပါင္းၿပီး ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပည္သူေတြ သတင္းမွန္သိရွိခြင့္ရရွိေရးနဲ႔ သတင္းသမားေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းရယူ ေရးသားတင္ျပခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြနဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေလးထားသူေတြ စုေပါင္းၿပီး ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သိခၤက တင္ျပထားပါတယ္။