နိဒင္ေက်းရြာ ဒုကၡသည္စခန္းက ဒုကၡသည္မ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က နိဒင္ေက်းရြာမွာ ပိတ္သိမ္းခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းက မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ေတြက သူတို႔ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေတြ ပံ့ပိုးေစလိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က နိဒင္ေက်းရြာမွာ ပိတ္သိမ္းခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းက မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ေတြက သူတို႔ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေတြ ပံ့ပိုးေစလိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစုံကုိ RFA သတင္းေထာက္ ကိုမင္းသိန္းေအာင္ တင္ျပထားပါတယ္။