မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား

အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တုိင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္မွာပါ။

အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တုိင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္မွာပါ။ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ ေျပာဆိုၾကတာေတြထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို စုစည္းေကာက္ႏႈတ္ၿပီး RFA အဖြဲ႔သား ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။