လာဘ္ေငြေတာင္းတဲ့ လဝကဦးစီးမွဴးကို အေရးယူဖုိ႔ရွိမရွိ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးမွဴး အေနနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးရာမွာ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေတာင္းခံတာကုိ အေရးယူေပးဖုိ႔ ရွိမရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္လဝက ဦးစီးမွဴး အေနနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ေပးရာမွာ တံစိုးလက္ေဆာင္ ေတာင္းခံတာကုိ အေရးယူေပးဖုိ႔ ရွိမရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

RFA သတင္းေထာက္ ကုိဝင္းကုိကုိလတ္ တင္ျပထားပါတယ္။