ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္လူငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသား မြတ္စလင္လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ပညာေရး ခရီးလမ္းဟာ ေဝဝါး ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါတယ္

 

ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသား မြတ္စလင္လူငယ္ေတြရဲ႕အနာဂတ္ပညာေရး ခရီးလမ္းဟာ ေဝဝါး ေပ်ာက္ဆံုးေနၾကပါတယ္

RFA သတင္းေထာက္ ကိုသီဟထြန္း တင္ျပထားပါတယ္။